16 lutego 2023 r. – Wygrana z Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSO Edyta Sornat-Unisk, sygn. akt: XXVIII C 9292/21.

Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny jest nieważna w całości. Ponadto zasądził na rzecz powoda kwotę 52 911,84 zł oraz kwotę 37 144,57 CHF tytułem zapłaty wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 23 września 2021 r. do dnia 31 stycznia 2023 r., z tym że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powoda pozwanemu kwoty 215 000 zł tytułem spłaty kapitału albo zabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zapłatę tej kwoty.

Dodatkowo zasądzono od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu w całości wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, od kwoty tych kosztów liczonymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, pozostawiając szczegółowe ich wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lexnord/public_html/lexnord.com/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 10
poprzednie
15 lutego 2023 r. - Wygrana z Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lexnord/public_html/lexnord.com/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 36
następne
17 lutego 2023 r. - Wygrana z ING Bankiem Śląskim S.A. w Katowicach
KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.