23 marca 2023 r. – Wygrana z ING Bankiem Śląskim S.A. w Katowicach

3 kwietnia, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny, Sędzia Krzysztof Żyłka, sygn. akt IC 1000/22.

Sąd ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego kredytu wynikającego z umowy o mieszkaniowy kredyt hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF z powodu jej nieważności.

Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.551 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.