27 marca 2023 r. – Wygrana z PKO BP S.A. w Warszawie

3 kwietnia, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny, SSO Agata Witkowska, sygn. akt: I C 1383/21.

Sąd ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego wynikającego z Umowy kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT zawartego pomiędzy pozwanym, a powodami z powodu jej nieważności.

Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 91 730,65 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 września 2021 r. oraz kwotę 6434 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.