3 marca 2023 r. – Prawomocna wygrana z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie

3 kwietnia, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny, Sędzia Małgorzata Kuracka, sygn. akt VI ACa 224/21 na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2021 roku, sygn. akt XXV C 1137/18.

Sąd zmienił zaskarżony wyrok częściowo, w ten sposób, że:

  • w punkcie II: zasądził dodatkowo od Pozwanego na rzecz Powodów kwotę 142 544,16 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24 czerwca 2022 roku do dnia zapłaty;
  • punkty III, IV i V zastępuje punktem III o treści: „kosztami procesu obciąża pozwanego w całości, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu w Sądzie Okręgowym w Warszawie”.

Ponadto kosztami postępowania apelacyjnego obciążył pozwanego w całości, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.