3 marca 2023 r. – Wygrana z Getin Noble Bank S.A. w Warszawie

3 kwietnia, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, sędzia Jowita Cieślik, sygn. akt XXVIII C 13147/22.

Sąd ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 107 752,24 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 5 stycznia 2023 r. do dnia zapłaty.

Ponadto Sąd ustalił, że pozwany jest zobowiązany do zwrotu powodowi całości poniesionych przez niego kosztów procesu w oparciu o zasadę opisaną w art. 100 zdanie 2. k.p.c., albowiem powód uległ tylko co do nieznacznej części swojego żądania, pozostawiając szczegółowe ich wyliczenie referendarzowi sądowemu tutejszego Sądu po uprawomocnieniu się niniejszego orzeczenia.

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lexnord/public_html/lexnord.com/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 10
poprzednie
3 marca 2023 r. - Prawomocna wygrana z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lexnord/public_html/lexnord.com/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 36
następne
6 marca 2023 r. - Wygrana z Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu - Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie
KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.