30 marca 2023 r. – Wygrana z mBank S.A. w Warszawie

3 kwietnia, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny, SSO Joanna Głogowska, sygn. akt: II C 790/22.

Sąd ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy w związku z jej nieważnością. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz powodów do ich niepodzielnej ręki kwotę 53.336,74 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15 czerwca 2022 r. do dnia zapłaty oraz od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 11 834 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.