31 marca 2023 r. – Prawomocna wygrana z Getin Noble Bank S.A. w Warszawie

3 kwietnia, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach Wydział I Cywilny, SSA Aneta Wolska, sygn. akt: I ACa 565/21 na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny sygn. akt: II C 262/20.

Sąd uchylił zaskarżony wyrok w pkt. II i umarza postępowanie w zakresie żądania zapłaty oraz oddalił apelacje w zakresie pkt. 1 i 4 zaskarżonego wyroku.

Ponadto zasądził od Pozwanego na rzecz Powódki kwotę 8200 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Zmiana wyroku, która odnosi się do pkt II zaskarżonego orzeczenia jest skutkiem zgłoszonego na etapie postępowania apelacyjnego zarzutu potrącenia, co spotkało się z reakcją powódki uznając, że to potrącenie było skuteczne cofnęła powództwo w zakresie żądania zapłaty, stąd wyrok, w którym żądanie zapłaty zostało zasądzone w tym zakresie został uchylony i postępowanie w tym zakresie zostało umorzone.

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lexnord/public_html/lexnord.com/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 10
poprzednie
30 marca 2023 r. - Wygrana z mBank S.A. w Warszawie

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lexnord/public_html/lexnord.com/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 36
następne
31 marca 2023 r. – Prawomocna wygrana z Getin Noble Bank S.A. w Warszawie
KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.