9 marca 2023 r. – Wygrana z PKO BP S.A. w Warszawie

3 kwietnia, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny, sędzia Joanna Kurek-Pachla, sygn. akt: II C 294/21.

Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna. Dodatkowo zasądził od pozwanego na rzecz powodów do ich majątku wspólnego kwoty:

a.) 67.348 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15 kwietnia 2021 roku do dnia zapłaty;

  1. b) 14.291,82 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15 kwietnia 2021 roku do dnia zapłaty;

Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz powodów do ich majątku wspólnego kwotę 6.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.