13 kwietnia 2023 r. – wygrana z Bankiem Millennium S.A. w Warszawie

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny, SSO Marian K. Zawała, sygn. akt: I C 72/22.

Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny jest nieważna.

Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 47 261, 87 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 6 grudnia 2022 r. do dnia zapłaty. W pozostałym zakresie powództwo zostało oddalone, natomiast zasądzono od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6 417 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od prawomocności orzeczenia tytułem zwrotu kosztów procesu.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.