18 kwietnia 2023 r. – prawomocna wygrana z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Cywilny, Sędzia SA Edyta Jefimko, sygn. akt V ACa 566/22 na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 lutego 2022 r., sygn. akt II C 1111/17.

Sąd zmienił zaskarżony wyrok:

  1. w punkcie pierwszym w ten sposób, że ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF.
  2. w punkcie trzecim częściowo w ten sposób, że zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwoty: 178.572,36 zł oraz 59.058,11 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od obu kwot od dnia 24 września 2020 r. do dnia zapłaty,
  3. w punktach czwartym, szósty i siódmym w ten sposób, że uchylił rozstrzygnięcia w przedmiocie żądania ewentualnego,
  4. w punkcie ósmym w ten sposób, że ustalił, iż mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ponosi w całości koszty procesu i nieuiszczone koszty sądowe, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi sądowemu w Sądzie Okręgowym w Warszawie;

Oddalił w pozostałej części apelację powoda;

Zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 9.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lexnord/public_html/lexnord.com/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 10
poprzednie
13 kwietnia 2023 r. - wygrana z Bankiem Millennium S.A. w Warszawie

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lexnord/public_html/lexnord.com/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 36
następne
19 kwietnia 2023 r. - wygrana z Getin Noble Bank S.A. w Warszawie
KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.