24 kwietnia 2023 r. – wygrana z Santander Ban Polska S.A. w Warszawie

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny, Sędzia del. Michał Siemieniec, sygn. akt I C 1936/22.

Sąd ustalił nieważność umowy kredytu. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 53.301,69 zł za jednoczesnym zaofiarowaniem pozwanemu przez powódkę zwrotu kwoty 207.524,72 zł. W pozostałej części oddalił powództwo. Dodatkowo zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.851 zł z odsetkami

ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, tytułem kosztów procesu.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.