4 kwietnia 2023 r. – wygrana z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny, Sędzia Grzegorz Buła, sygnatura akt I C 2104/21.

Sąd ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie (do ich niepodzielnej ręki) kwotę 139 553,81 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14 marca 2023 roku do dnia zapłaty.

W pozostałym zakresie oddalił powództwo główne, natomiast zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 6434 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia prawomocności niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty, tytułem kosztów procesu.

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.