5 kwietnia 2023 r. – wygrana z Getin Noble Bank S.A. w Warszawie

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny, SSO Lech Skórski, sygn. akt: II C 1002/21.

Sąd ustalił nieważność umowy kredytu. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 204 120, 22 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 7 października 2021 r. W pozostałym zakresie powództwo zostało oddalone, natomiast zasądzono od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11 817 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.