5 kwietnia 2023 r. – wygrana z Raiffeisen Bank International AG

Wygrana z Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu prowadzącemu w Polsce działalność za pośrednictwem oddziału Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej I Wydział Cywilny, SSO Mariusz Grążawski, sygn. akt: I C 743/21.

Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny jest nieważność. Zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 82.276,73 złotych oraz kwotę 17.465,81 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 8 stycznia 2021 roku do dnia zapłaty.

W pozostałej części oddalił powództwo. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz powódki 13.817 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10.800 tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Obciążono pozwanego kwotą w wysokości 472 złotych, z uwagi na koszty poniesione przez Skarb Państwa.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.