6 kwietnia 2023 r. – wygrana z Raiffeisen Bank International Aktiengesellschaft z siedzibą w Wiedniu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, Sędzia Maciej Wójcicki, Sygn. akt XXVIII C 12564/21.

Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny jest nieważna.

Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 47.440,88 zł oraz kwotę 44.978,11 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31.08.2021 r. do dnia 06.04.2023 r. – z tym, że spełnienie tych świadczeń powinno nastąpić z jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów pozwanemu kwoty 250.000,00 zł albo zabezpieczenia jego roszczenia o zapłatę tej kwoty.

W pozostałym zakresie oddalił powództwo oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lexnord/public_html/lexnord.com/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 10
poprzednie
5 kwietnia 2023 r. - wygrana z Raiffeisen Bank International AG

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lexnord/public_html/lexnord.com/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 36
następne
13 kwietnia 2023 r. - wygrana z Bankiem Millennium S.A. w Warszawie
KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.