12 maja 2023 r. – wygrana z ING Bankiem Śląskim S.A. w Katowicach

7 czerwca, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny, SSO Lech Skórski, sygn. akt: II C 660/21.

Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna. Ponadto umorzył postępowanie w zakresie roszczenia o zasądzenie kwoty 25 734,21 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwoty 43 497,73 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od tej kwoty.

Zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 18 309,67 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 czerwca 2021 r.

Oddalił powództwo ewentualne oraz kosztami postępowania, przy przyjęciu jednokrotności stawki minimalnej kosztów zastępstwa prawnego, obciążył pozwanego w 2/3, a powódkę w 1/3 części, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.