16 maja 2023 r. – prawomocna wygrana z mBank S.A. w Warszawie

7 czerwca, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny, SSA Katarzyna Żymełka, sygn. akt V ACa 417/21 na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 29 czerwca 2021 r., sygn. akt I C 660/19.

Sąd zmienił zaskarżony wyrok – w punkcie 2. w ten sposób, że zasądza od pozwanego na rzecz powoda 99 214,60 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 17 kwietnia 2023 r., a w pozostałej części oddala powództwo o zapłatę oraz w punkcie 3. w ten sposób, że zasądza od pozwanego na rzecz powoda 6417 złotych z tytułu kosztów procesu.

W pozostałym zakresie oddalił apelację powoda, a apelację pozwanego w całości. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz powoda 9100 zł z tytułu kosztów postępowania apelacyjnego.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.