17 maja 2023 r. – prawomocna wygrana z PKO BP S.A. w Warszawie

7 czerwca, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny, SSA Joanna Naczyńska, SA Jolanta Polko oraz SO del. Anta Pieczyrak-Pisulińska (spr.); sygn. akt I ACa 334/22 na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 2 grudnia 2021 r., sygn. akt I C 293/21.

Sąd zmienił zaskarżony wyrok w pkt 2. o tyle, że określone w nim odsetki ustawowe za opóźnienie zasądza za okres od 22 maja 2021 r. do 17 kwietnia 2023 r., a w pozostałej części żądanie zapłaty odsetek oddala oraz zastrzega, że spełnienie zasądzonego na rzecz powodów świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaofiarowaniem pozwanemu przez powodów kwot 63 439,22 złotych i 25 712,06 franków szwajcarskich lub zabezpieczeniem roszczenia o ich zwrot.

Oddalił apelację w pozostałym zakresie oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8100 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia prawomocności niniejszego postanowienia, z tytułu kosztów postępowania apelacyjnego.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.