17 maja 2023 r. – wygrana z Bankiem Millennium S.A. w Warszawie

7 czerwca, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny, SSO Katarzyna Zadora, sygn. akt I C 1347/21.

Sąd ustalił nieistnienie stosunku prawnego w postaci umowy kredytu wynikającego z nieważności umowy kredytu.

Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 57.162,47 zł oraz kwotę 39.281,87 CHF wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 2 września 2021 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się orzeczenia zasądzającego koszty do dnia zapłaty.

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.