25 maja 2023 r. – wygrana z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku

7 czerwca, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach I Wydział Cywilny, SSO Katarzyna Sznajder, sygn. akt: I C 565/20.

Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 89.455,73 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 21 kwietnia 2021 roku, w zakresie żądania odsetek za wcześniejszy okres oddalił powództwo oraz zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6.417,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.