Wyrok TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie C-520/21 – co oznacza dla frankowiczów?

16 czerwca, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok TSUE 15.06.2023

W związku z pytaniem prejudycjalnym w sprawie C-520/21 zadanym w sierpniu 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy–Śródmieścia w przedmiocie oceny czy strony umowy uznanej za nieważną w całości, są uprawnione do dochodzenia od siebie roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych, które spełniły na podstawie tej umowy, w dniu 15 czerwca 2023 roku, o godzinie 9:30 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok. Co oznacza dla frankowiczów? Zapraszam do lektury niniejszego artykułu.

 

Opinia Rzecznika Generalnego TSUE

Pisaliśmy niedawno o opinii Rzecznika TSUE wydanej w dniu 16 lutego 2023 r., która była w całości korzystna dla frankowiczów. Rzecznik wskazał, że bank nie byłby zniechęcony do stosowania nieuczciwych warunków w swoich umowach kredytu zawieranych z konsumentami, jeżeli pomimo uznania tych umów za nieważne mógłby pobierać od konsumentów rynkowe wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu, nikt bowiem „nie może czerpać korzyści z własnej niegodziwości (nemo auditur propriam turpitudinem allegans)”.

 

Artykuł jej poświęcony znajdziesz klikając w ten link, natomiast jeśli chcesz zapoznać się z całym tekstem opinii Rzecznika – kliknij tutaj.

 

Odpowiedzi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

TSUE w wyroku odpowiedział na pytania zadane przez warszawski sąd, w ten sposób, że stwierdził, iż prawo unijne nie stoi na przeszkodzie wykładni, zgodnie z którą konsument ma prawo żądać od instytucji kredytowej rekompensaty wykraczającej poza zwrot miesięcznych rat i kosztów zapłaconych z tytułu wykonania tej umowy oraz poza zapłatę ustawowych odsetek za zwłokę od dnia wezwania do zapłaty, pod warunkiem poszanowania celów dyrektywy 93/13 i zasady proporcjonalności.

Przepisy unijne stoją natomiast na przeszkodzie wykładni, zgodnie z którą instytucja kredytowa ma prawo żądać od konsumenta rekompensaty wykraczającej poza zwrot kapitału wypłaconego z tytułu wykonania tej umowy oraz poza zapłatę ustawowych odsetek za zwłokę od dnia wezwania do zapłaty.

Zdaniem Rzecznika możliwość dochodzenia przez kredytobiorcę od banku roszczeń wykraczających poza zwrot zapłaconych miesięcznych rat kredytu i zapłatę odsetek za opóźnienie nie podważa skuteczności (effet utile) dyrektywy 93/13. Wręcz przeciwnie – istnienie takiej możliwości może zachęcać kredytobiorców do wykonywania praw przysługujących im na podstawie tej dyrektywy jako konsumentom, a jednocześnie odstraszać banki od włączania do swoich umów nieuczciwych warunków.

 

Dzisiejszy wyrok Tsue 15.06.2023 nie pozostawia bankom złudzeń

Banki nie mogą żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału – taki wniosek płynie z dzisiejszego orzeczenia Trybunału. TSUE podtrzymał w całości opinię Rzecznika. Powyższe oznacza też, że konsument ma natomiast prawo dochodzić od banku roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych.

Co oznacza wyrok TSUE dla frankowiczów?

Fakt wydania wyroku w całości zgodnego z opinią Rzecznika TSUE oznacza znaczne osłabienie pozycji banków. Aktualnie wytaczanie przez kredytodawców kolejnych powództw o zwrot dodatkowych świadczeń ponad wypłacony kredytobiorcom kapitał utraciło sens, wiadomo bowiem, iż powództwa takie będą oddalane.

Bankom odpadł ostatni „straszak” na frankowiczów, co najpewniej zadziała zachęcająco w stosunku do tych, którzy jeszcze nie zdecydowali się na rozpoczęcie procesu.

 

Nie czekaj – skontaktuj się z LexNord

W związku z kolejnym korzystnym wyrokiem TSUE, czeka nas pewnikiem kolejna fala nowych pozwów. Z tego względu nie ma na co czekać – już dziś zapoznaj się z naszą ofertą dotyczącą zarówno kredytów frankowych jak i złotówkowych, następnie skontaktuj się z LexNord: telefon: 516 076 132, e-mail: kancelaria@lexnord.pl

Nie zwlekaj – w LexNord pomożemy Ci w drodze do kredytowej wolności.

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.