1 czerwca 2023 r. – prawomocna wygrana z Bankiem BPH Spółką Akcyjną w Gdańsku

12 lipca, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny, SSA Małgorzata Wołczańska, SA Elżbieta Karpeta, SA Tomasz Ślęzak na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 23 grudnia 2021 r., sygn. akt: I C 829/19.

Sąd zmienił zaskarżony wyrok w pkt. 2. w ten sposób, że zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 111 017,47 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 2 grudnia 2021 r. do dnia 7 marca 2023 r., zastrzegając jednocześnie, że pozwanemu przysługuje prawo powstrzymania się ze spełnieniem zasądzonego świadczenia do czasu zaoferowania przez powodów pozwanemu 149 999,99 złotych albo zabezpieczenia roszczenia o zwrot tej kwoty. W pozostałej części powództwo oddalił oraz oddalił apelację w pozostałym zakresie, natomiast zasądził na rzecz powodów kwotę 8100 złotych tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.