14 czerwca 2023 r. – wygrana z Raiffeisen Bank International AG

12 lipca, 2023by Kancelaria Lexnord

Wygrana z Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu prowadzący działalność w Polsce za pośrednictwem Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce w Warszawie

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach I Wydział Cywilny, SSO Jarosław Klon, sygn. akt: I C 1703/22.

Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz powodów do ich majątku wspólnego 42 663, 41 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 14 czerwca 2023 r.

W pozostałej części oddalił powództwo, lecz zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwotę 6343 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.