Pozew albo nakaz zapłaty od funduszu sekurytyzacyjnego. Jakie kroki podjąć?

12 lipca, 2023by Kancelaria Lexnord

Pozew albo nakaz zapłaty od funduszu sekurytyzacyjnego. Jakie kroki podjąć?

Jeżeli otrzymałeś pozew lub orzeczenie, w którym widzisz taki podmiot jak niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty – skontaktuj się z kancelarią, z którą uzgodnisz zasady postępowania. W niniejszym artykule natomiast krótko omówię kilka taktyk postepowania, jakie można obrać w walce przeciwko NSFIZ.

 

Czym jest fundusz sekurytyzacyjny? Co kryje się pod skrótem NSFIZ?

O tym, co kryje się pod nazwą niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty pisałam już wcześniej. Jeśli dostałeś pismo, w którym występuje taki podmiot – odsyłam na początek do artykułu, z którego dowiesz się, czym są instytucje takie jak NSFIZ i czy w ogóle mają prawo by kierować do Ciebie wezwania, a nawet wytoczyć przeciwko Tobie powództwa – kliknij w link.

 

Najważniejsza zasada – nigdy nie ignoruj pisma, w którym występuje NSFIZ!

Jak już wcześniej wspomniałam, nie wolno ignorować pisma ze strony niestandaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego. Brak reakcji powoduje najczęściej, że sąd uznaje twierdzenia podmiotu zawarte w jego piśmie, wyda wyrok zasądzający od dłużnika (Ciebie) należność na rzecz powoda (NSFIZ). Następnie, jeżeli przegapisz termin by wnieść sprzeciw lub apelację – sprawa będzie praktycznie nie do odkręcenia. Dlatego nie warto czekać – trzeba działać!

 

Jaka powinna być reakcja na działania NSFIZ?

Jaka powinna być właściwa reakcja na działania NSFIZ? Jak już pisałam – w sprawie warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. Z doświadczenia wiemy, iż przeciętny dłużnik może mieć olbrzymie problemy z ustaleniem kluczowej kwestii w tej sprawie – kto jest wierzycielem. Następnie, jeżeli sprawa przeszła na drogę sądową, należy skonstruować odpowiednie dla danej sprawy pismo procesowe. Najczęściej będzie to odpowiedź na pozew lub sprzeciw, w których możemy podnosić wszelkie zarzuty oraz twierdzenia.

 

Możliwości procesowe – zarzuty przeciwko NSFIZ, ale także przeciwko wierzycielowi pierwotnemu

Warto wiedzieć, że dłużnikowi przysługują przeciwko nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miałby przeciwko pierwotnemu wierzycielowi. Dodatkowo, sytuacja prawna dłużnika nie może ulec pogorszeniu wskutek cesji.

Do grupy najczęściej podnoszonych zarzutów będą należały m.in.:

  • zarzut braku legitymacji czynnej powoda (a więc brak wykazania skuteczności cesji, na co może składać się np. wymagalność sprzedanego roszczenia lub zapłata ceny za kupno wierzytelności);
  • zarzut nieistnienia dochodzonej przez nabywcę wierzytelności;
  • zarzut częściowego lub całkowitego spełnienia świadczenia;
  • zarzut nieudowodnienia roszczenia co do wysokości;
  • zarzut braku wymagalności sprzedanej wierzytelności;
  • zarzut przedawnienia.

 

Czy z funduszem można zawrzeć ugodę?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest prosta – oczywiście, że tak. Należy jednak najpierw dobrze zbadać stan faktyczny, bo nie w każdym przypadku rozwiązanie takie będzie dla Ciebie korzystne. Warto podchodzić jednak do takich decyzji racjonalnie i uzgodnić propozycję ugodową ze swoim prawnikiem. Niejednokrotnie zdarza się bowiem, że NSFIZ kupują wierzytelności wadliwe (np. przedawnione, zawyżone, niewymagalne). Takie zobowiązanie warto zakwestionować – może się bowiem okazać, że wcale nie będziesz musiał go spłacać.

 

Nakaz zapłaty od funduszu sekurytyzacyjnego. Dlaczego warto walczyć o swoje prawa?

Nasza praktyka pokazuje, że większość spraw kończy się sukcesem po stronie dłużników. Fundusz sekurytyzacyjny często kapituluje widząc odpowiedź na pozew strony przeciwnej i cofa powództwo, dzięki czemu odzyskuje połowę kosztów związanych z wniesieniem sprawy do sądu. Dzieje się tak, ponieważ większość obywateli nie podejmuje walki, biernie ulegając działaniom podjętym przez powyższe podmioty, a sprawy, w których dłużnik bierze czynny udział w postępowaniu stanowią jedynie ułamek wszystkich spraw wszczynanych przez fundusz sekurytyzacyjny.

 

Kancelaria LexNord stoi po stronie konsumentów

Nasza Kancelaria wspiera postawę aktywną, dzięki której konsument ma realne szanse na wygraną w sądzie z podmiotami takimi jak niestandaryzowane sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne zamknięte. Prawidłowo podjęte przez nas kroki pozwalają na zaoszczędzenie nawet kilkuset tysięcy złotych. Jeżeli podobny problem dotknął również Ciebie – skontaktuj się z nami.  

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.