TSUE a kredyty złotówkowe. Ważna wiadomość dla kredytobiorców złotówkowych – przełomowy Wyrok?

19 lipca, 2023by Kancelaria Lexnord

TSUE a kredyty złotówkowe. Ważna wiadomość dla kredytobiorców złotówkowych – przełomowy Wyrok?

W dniu 13 lipca 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-265/22, który istotny jest dla wszystkich kredytobiorców – nie tylko frankowiczów, ale również dla osób, które zaciągnęły kredyt złotowy. O jaką sprawę chodzi i dlaczego orzeczenie może okazać się pomocne w sprawach złotówkowiczów? Zapraszam do lektury.

 

Sprawa hiszpańska – oprocentowanie zmienne

W sprawie badanej przez TSUE konsumeci zawarli z poprzednikiem prawnym Banco Santander umowę kredytu hipotecznego oprocentowanego według zmiennej stopy procentowej. Kredytobiorcy ci wnieśli do sądu w Palma de Mallorca (Hiszpania) skargę o stwierdzenie nieważności spornego warunku umownego ze względu na jego nieuczciwy charakter oraz o zasądzenie odszkodowania za szkodę poniesioną w wyniku jego zastosowania.

 

Niepełna informacja o ustalaniu wskaźnika referencyjnego

W spornej umowie stopę procentową ustalało się co roku na podstawie „stopy referencyjnej”, a mianowicie wskaźnika IRPH instytucji kredytowych, powiększonej o 0,20 punktu procentowego lub według „alternatywnej stopy referencyjnej”, czyli IRPH banków, powiększonej o 0,50 punktu procentowego. Konsumenci zarzucili brak dostatecznej informacji na temat sposobu obliczania tego wskaźnika.

 

Trybunał murem za konsumentami

TSUE podkreślił, że „konsumenci powinni być dostatecznie poinformowani w zakresie sposobów obliczania wskaźników oprocentowania kredytów”. Co się tyczy natomiast warunku przewidującego w ramach umowy kredytu hipotecznego wynagrodzenie za ten kredyt w postaci odsetek obliczonych na podstawie zmiennej stopy ustalonej, to wymóg przejrzystości należy rozumieć w ten sposób:

Wymaga on w szczególności, aby właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny przeciętny konsument był w stanie zrozumieć konkretne działanie sposobu obliczania tej stopy i oszacować w ten sposób, na podstawie jasnych i zrozumiałych kryteriów, potencjalnie istotne konsekwencje ekonomiczne takiego warunku dla jego zobowiązań finansowych.

Jeśli jesteś ciekawy by zapoznać się ze wszystkimi twierdzeniami TSUE – kliknij w link – znajdziesz tu komunikat prasowy Trybunału, w którym poruszono najbardziej newralgiczne kwestie.

 

Konsekwencje orzeczenia z 13 lipca 2023 r.

Wyrok Trybunału w sprawie C-265/22 może pomóc w utorowaniu kredytobiorcom złotówkowym drogi do wyeliminowania z umów klauzul, które w sposób nieprzejrzysty dla konsumenta regulują sposób ustalania oprocentowania zmiennego. Eliminacja abuzywnego wskaźnika może z kolei prowadzić do unieważnienia umowy. Czy klauzula zmiennego oprocentowania zawsze jest zapisem niedozwolonym – dowiesz się klikając w link. A może masz umowę kredytu złotówkowego oprocentowanego w oparciu o wskaźnik WIBOR i zastanawiasz się, czy zawiera zapisy abuzywne? Zapraszam do zapoznania się z artykułem poświęconym temu tematowi.

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.