10 lipca 2023 r. – wygrana z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

17 sierpnia, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny, sędzia (del.) Anna Baran, sygn. akt I C 2388/23.

Sąd ustalił, że nie istnieje stosunek prawny pomiędzy powodami a pozwanym wynikający z umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM.

Zasądzono od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11 834,00 zł kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Pozew przeciwko Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie wpłynął do Sądu Okręgowego w Krakowie 2 czerwca 2023 r. a pozytywny wyrok dla naszych Klientów zapadł 10 lipca 2023 r.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.