17 lipca 2023 r. – wygrana przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A. w Warszawie

17 sierpnia, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach I Wydział Cywilny, SSO Katarzyna Sznajder, sygn. akt: I C 1921/22.

Sąd ustalił, że umowa kredyty zawarta między powodami a pozwaną, jest nieważna. Ponadto zasądził od pozwanej na rzecz powodów kwotę 6 382,14 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 8 grudnia 2022 roku.

Sąd ustalił również nieważność drugiej umowy kredytu zawartej między powodami a pozwaną, w tej części zasądzono również na rzecz powodów kwotę 16.823,76 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 8 grudnia 2022 roku.

Ponadto zasądził od pozwanej na rzecz powodów kwotę 11 834 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia prawomocności wyroku tytułem zwrotu kosztów procesu.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.