24 lipca 2023 r. – wygrana z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie

17 sierpnia, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach I Wydział Cywilny, SSO Jarosław Klon, Sygn. akt I C 1762/22.

Sąd ustalił, że umowa o kredyt jest nieważna. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 46 739,80 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 24 lipca 2023 roku. Dalej idące powództwo oddalił.

Zasądził również na rzecz powodów solidarnie kwotę 11 834 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.