3 lipca 2023 r. – prawomocna wygrana z Santander Bank Polska S.A. w Warszawie

17 sierpnia, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny, Przewodniczący: SSA Joanna Naczyńska (spr.), Sędziowie: SA Anna Bohdziewicz, SA Lucyna Morys – Magiera, sygn. akt I ACa 497/22, na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 13 stycznia 2022 r., sygn. akt I C 963/20.

Sąd zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że: ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z zawarcia przez strony– wobec nieważności tej umowy oraz zasądził od pozwanego na rzecz powoda:

  • 27 493,16 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od 7 listopada 2019 r. do 18 lipca 2022 r.,
  • 122 068,63 franków szwajcarskich z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od 7 listopada 2019 r. do 18 lipca 2022 r., a w pozostałym zakresie powództwo o odsetki oddala oraz uzależnia zapłatę zasądzonego od pozwanego na rzecz powoda świadczenia od zaofiarowania pozwanemu przez powoda zwrotu 654 639.62 złotych albo od zabezpieczenia roszczenia o zwrot tej kwoty,

Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz powoda z tytułu kosztów procesu 11 817 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 11 lipca 2023 r., oddalił apelację w pozostałym zakresie oraz zasądził od pozwanego na rzecz powoda z tytułu kosztów postępowania apelacyjnego 9 100 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od prawomocności tego orzeczenia o kosztach.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.