18 sierpnia 2023 r. – prawomocna wygrana z PKO BP S.A. w Warszawie

1 września, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny, SSA Elżbieta Karpeta, SA Tomasz Ślęzak, SA Aleksandra Korusewicz, sygn. akt I ACa 20/22 – na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 7 września 2021 r., sygn. akt II C 456/20.

Sąd zmienił zaskarżony wyrok punktach 2. i 3. o tyle, że odsetki ustawowe za opóźnienie od wymienionych w nich kwot zasądza od dnia 2 czerwca 2020 roku do dnia 20 maja 2022 roku oraz zastrzega pozwanemu prawo zatrzymania polegające na powstrzymaniu się ze spełnieniem świadczenia, dopóki powodowie nie zaofiarują mu zwrotu otrzymanego świadczenia w kwocie 219 947,01 złotych albo nie zabezpieczą roszczenia o jego zwrot, a w pozostałej części powództwo oddalił.

Oddalił apelację w pozostałym zakresie oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów 8 200 złotych, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia do dnia zapłaty, z tytułu kosztów postępowania apelacyjnego.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.