12 września 2023 r. – wygrana z Deutshe Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

3 października, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, Sędzia Agnieszka Kossowska, sygn. akt: XXVIII C 17998/21.

Sąd ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu hipotecznego. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 34.228,90 zł i kwotę 60.516,88 CHF z zastrzeżeniem z tym, że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów pozwanemu kwoty 384.554,96 zł albo zabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zapłatę tej kwoty.

W pozostałym zakresie powództwo oddalono, ale zasądzono od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu w tym 10.800 zł tytułem zastępstwa procesowego wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 11.834 zł od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lexnord/public_html/lexnord.com/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 10
poprzednie
6 września 2023 r. – wygrana z Bankiem BPH S.A. w Gdańsku

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lexnord/public_html/lexnord.com/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 36
następne
14 września 2023 r. – wygrana z Santander Bank Polska S.A. w Warszawie
KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.