27 września 2023 r. – Wygrana z Bankiem BPH S.A. w Gdańsku

3 października, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny, Sędzia Krzysztof Żyłka, sygn. akt: I C 1445/22.

Sąd ustalił, że umowa kredytu zawarta przez powodów z poprzednikiem prawnym pozwanego GE Money Bank Spółką Akcyjną w Gdańsku w dniu 28 kwietnia 2008 roku jest nieważna. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 88.219,81 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24 września 2022 roku do dnia zapłaty.

W pozostałym zakresie postępowanie umorzono, ale zasądzono od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.434 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.