29 września 2023 r. – wygrana z Bankiem Millennium S.A. w Warszawie

3 października, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny, SSO Lech Skórski, sygn. akt: II C 713/22.

Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta między powodami a pozwanym jest nieważna. Zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.434 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.