19 października 2023 – wygrana z PKO BP S.A. w Warszawie

15 listopada, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach Wydział V Cywilny, sygn. akt V ACa 517/21 na skutek apelacji powodów oraz pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 15 września 2021 r., sygn. akt I C 564/20.

Sąd zmienił zaskarżony wyrok w punkcie 2 i 3 o tyle, że eliminuje orzeczoną tam solidarność i zasądza odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia 8 października 2020 roku.
Ponadto oddalił apelację pozwanej oraz zasądził od pozwanej na rzecz powodów 9100 złotych tytułem kosztów postępowania apelacyjnego, z odsetkami w wysokości ustawowych odsetek za opóźnienie od dnia prawomocności postanowienia, którym je zasądzono.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.