25 października 2023 – wygrana z Bankiem S.A. w Gdańsku

15 listopada, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie I Wydział Cywilny, sygn. akt: I C 229/23.

Sąd ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu pomiędzy powodami a GE Money Bankiem S.A. w Gdańsku, którego następcą prawnym jest pozwana Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku z uwagi na nieważność umowy.

Zasądza od pozwanej na rzecz powodów kwotę 31.580,16 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24 lutego 2023 r. do dnia zapłaty. Oddalił powództwo w pozostałej części oraz zasądził od pozwanej na rzecz powodów 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.