6 października 2023 – wygrana z mBank S.A. w Warszawie

15 listopada, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Sosnowcu I Wydział Cywilny, sygn. akt: I C 50/23.

Sąd po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta między powodami a pozwanym jest nieważna. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów procesu.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

poprzednie
Sankcja kredytu darmowego w przypadku kredytu hipotecznego

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lexnord/public_html/lexnord.com/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 36
następne
17 października 2023 – wygrana z PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie
KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.