15 listopada 2023 r. – wygrana z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

9 grudnia, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny, SSO Katarzyna Zadora, sygn. akt: I C 329/22.
Sąd ustalił, że umowa kredytu indeksowanego zawarta pomiędzy pozwanym a powodami jest nieważna i tym samym nie wiąże powodów.
Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od tej kwoty do dnia uprawomocnienia się orzeczenia zasądzającego koszty do dnia zapłaty.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.