24 listopada 2023 r. – wygrana z mBank S.A. w Warszawie

9 grudnia, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny, SSO Lech Skórski, sygn. akt: II C 1126/22.
Sąd ustalił, że stosunek prawny między powódką a pozwanym wynikający z umowy o kredyt hipoteczny nie istnieje.
Zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 18.812,18 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 2 listopada 2022 r.
Zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.