27 listopada 2023 r. – wygrana z mBank S.A. w Warszawie

9 grudnia, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny, Sędzia Bogusława Kubica, sygn. akt: II C 1018/22.
Sąd ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu związku z nieważnością umowy.
Zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 12.517, 19 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 21 września 2022 r do dnia zapłaty oraz kwotę 6.417,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.