29 listopada 2023 r. – wygrana z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach

9 grudnia, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach I Wydział Cywilny, SSO Wojciech Hajduk, sygn. akt: I C 892/23.
Sąd ustalił, że umowa o mieszkaniowy kredyt hipoteczny jest nieważna.Ponadto oddalił powództwo w części dotyczącej żądania ustawowych odsetek za opóźnienie na rzecz powódki od kwoty 181.303,49 złotych od dnia 12 lipca 2023 roku do dnia 20 września 2023 roku oraz od kwoty 2.500,79 złotych od dnia 28 sierpnia 2023 roku do dnia 20 września 2023 roku oraz od powoda od kwoty 181.303,49 złotych od dnia 12 lipca 2023 roku do dnia 19 września 2023 roku oraz od kwoty 2.500,79 złotych od dnia 28 sierpnia 2023 roku do dnia 19 września 2023 roku.
W pozostałym zakresie umorzył postępowanie oraz zniósł wzajemne koszty postępowania.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.