3 listopada 2023 r. – prawomocna wygrana z Santander Bank Polska S.A. w Warszawie

9 grudnia, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, V Wydział Cywilny, sygn. akt: V ACa 86/21 na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2020 r., sygn. akt: I C 125/20.Sąd zmienił zaskarżony wyrok: w punkcie 2 w ten sposób, że zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę130.882,11 złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 26 lutego 2020 r.; w punkcie 3 i 4 w ten sposób, że zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.400 złotych tytułem kosztów procesu z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 11 listopada 2023 r.; Ponadto oddalił apelację pozwanego oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 9.100 złotych tytułem kosztów postępowania apelacyjnego z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się postanowienia, którym je zasądzono.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.