7 listopada 2023 r. – wygrana z Bankiem Millennium S.A. w Warszawie

9 grudnia, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej, I Wydział Cywilny, sędzia Rafał Lach, sygn. akt: I C 309/23.
Sąd ustalił nieistnienie umowy o kredyt hipoteczny. Zasądził od pozwanej na rzecz powoda 8.376,69 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 27 stycznia 2023 r. do dnia zapłaty. W pozostałym zakresie powództwo oddalono.
Sąd zasądził również od pozwanej na rzecz powoda kwotę 938,48 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, za czas od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia do dnia zapłaty.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.