18 grudnia 2023 r. – wygrana z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. w Warszawie

4 stycznia, 2024by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, I Wydział Cywilny, SSO Monika Świerad, Sygn. akt I C 1665/22.

Sąd umorzył postępowanie co do kwoty 391.424,87 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 19 listopada 2022 r. do dnia zapłaty.

Ponadto w pozostałym zakresie oddalono powództwo Banku i zasądzono od powoda na rzecz pozwanych łącznie kwotę 10.834 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów procesu.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.