19 grudnia 2023 r. – wygrana z ING Bankiem Śląskim S.A. w Katowicach

4 stycznia, 2024by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, II Wydział Cywilny, SSO Izabella Knych, sygn. akt: II C 965/22.

Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna.

Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 1124,67 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 września 2022 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 9147,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.