19 grudnia 2023 r. – wygrana z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. w Warszawie

4 stycznia, 2024by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, II Wydział Cywilny, SSO Izabella Knych, sygn. akt:  II C 324/22.

Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna.

Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty oraz nakazał pobrać od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Katowicach kwotę 74,45 zł tytułem wydatków tymczasowo poniesionych z sum Skarbu Państwa.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.