20 grudnia 2023 r. – prawomocna wygrana z Bankiem BPH S.A. w Gdańsku

4 stycznia, 2024by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny, SSA Małgorzata Wołczańska, sygn. akt: I ACa 662/22, na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 25 listopada 2021 r., sygn. akt  II C 1133/20.

Sąd oddalił apelację oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów z tytułu kosztów postępowania apelacyjnego kwotę 4.050 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.