20 grudnia 2023 r. – wygrana z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. w Warszawie

4 stycznia, 2024by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, II Wydział Cywilny, SSO Anna Bogaczyk – Żyłka, sygn. akt: II C 679/22.

Sąd zasądził od pozwanej na rzecz powodów kwotę 35.512,68 zł z odsetkami naliczonymi od dnia 13 grudnia 2022 r.

Praktycznie w całości uwzględniono stanowisko strony powodowej, oddalono powództwo w pozostałej części roszczenia głównego dotyczącej daty rozpoczęcia naliczania odsetek.

Zasądzono również kwotę 6.344 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.