Czy bankom należy się zwrot zwaloryzowanej kwoty udostępnionego kapitału? Przełomowy wyrok TSUE

7 lutego, 2024by Kancelaria Lexnord

Czy bankom należy się zwrot zwaloryzowanej kwoty udostępnionego kapitału? Przełomowy wyrok TSUE

Spraw frankowych nadal jest coraz więcej, a odsetek wygranych poszybował w górę, osiągając aż 99% prawomocnych wyroków korzystnych dla kredytobiorców frankowych. Wobec tak nieprzychylnej dla banków linii orzeczniczej, oczywistym jest, że te podejmują kroki mające na celu zniechęcenie frankowiczów do składania nowych pozwów o unieważnienie swojej umowy kredytu. Jednym z takich działań jest pozywanie kredytobiorców o tzw. waloryzację kapitału. Czy jest się czego obawiać?

 

Pytanie do TSUE o możliwość żądania waloryzacji kapitału

 Pytanie w przedmiocie zasadności dochodzenia waloryzacji kapitału przez banki podjął Sąd Okręgowy w Warszawie. Sprawa dotyczy klientów mBank S.A. i ich umowy kredytu indeksowanego do CHF z 2008 roku. Frankowicze Ci dochodzą w sądzie m.in. zapłaty wynikającej z nieważności tej umowy. W 2021 roku mBank wniósł pozew przeciwko kredytobiorcom, w którym żąda zwrotu równowartości kapitału, a także kwoty tytułem waloryzacji świadczenia polegającego na udostępnieniu tego kapitału. Z pytaniem o zasadność takiego roszczenia SO w Warszawie zwrócił się do TSUE. Sprawę zarejestrowano pod sygnaturą C-488/23.

 

TSUE nie pozostawia na bankach suchej nitki

TSUE w wyroku w sprawie C-488/23 przypomniał, że przyznanie instytucji kredytowej prawa do żądania od konsumenta dodatkowej rekompensaty mogłoby podważyć odstraszający skutek zamierzony przez dyrektywę 93/13. Jest to więc powtórzenie dotychczasowego orzecznictwa takigo jak m.in. wyrok w sprawie C-520/21 dotyczący korzystania z kapitału. (Więcej w tej sprawie pisałam tutaj – link).

 

Zwrot zwaloryzowanej kwoty udostępnionego kapitału

Waloryzacja świadczenia odpowiadającego kapitałowi wypłaconemu konsumentowi, stanowi rekompensatę, która może zostać przyznana przez sąd ze względu na istotną zmianę siły nabywczej pieniądza po powstaniu danego zobowiązania. Ze względu natomiast na sam charakter takiej rekompensaty jej przyznanie oznaczałoby, że prawo przedsiębiorcy wykraczałoby poza zwykłą spłatę kapitału wypłaconego z tytułu wykonania danej umowy kredytu hipotecznego i zapłatę ustawowych odsetek za zwłokę.

Odpowiedź TSUE na pytanie prejudycjalnie

W dniu 12 stycznia 2024 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-488/23. TSUE orzekł w nim, że w kontekście uznania za nieważną w całości umowy kredytu hipotecznego zawartej z konsumentem przez instytucję kredytową, a to ze względu na to, że umowa ta zawierała nieuczciwe warunki, bez których nie mogła dalej obowiązywać, przepisy te stoją na przeszkodzie wykładni sądowej prawa państwa członkowskiego, zgodnie z którą instytucja ta ma prawo żądać od tego konsumenta, poza zwrotem kwot kapitału wypłaconego z tytułu wykonania tej umowy oraz ustawowych odsetek za opóźnienie od dnia wezwania do zapłaty, rekompensaty polegającej na sądowej waloryzacji świadczenia wypłaconego kapitału w przypadku istotnej zmiany siły nabywczej danego pieniądza po wypłaceniu tego kapitału rzeczonemu konsumentowi.

 

Wyrok TSUE z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie C-488/23 – co oznacza dla frankowiczów?

Trybunał ponownie nie pozostawia bankom żadnych złudzeń – instytucje te nie mogą żądać od kredytobiorców żadnych dodatkowych świadczeń ponad zwrot kapitału i ewentualnych odsetek liczonych od wezwania, w tym też właśnie kwoty waloryzacji.

 Wydanie przez TSUE wyroku tak dosadnego i korzystnego dla konsumentów oznacza w praktyce de facto ucięcie jakąkolwiek dyskusję w zakresie zasadności powództw banków przeciwko konsumentom. Z uwagi na to, że powództwa wytaczanie przez kredytodawców o zwrot dodatkowych świadczeń ponad wypłacony kredytobiorcom kapitał z całą pewnością będą oddalane, najpewniej banki zaprzestaną tej praktyki.

Lepszego momentu na pozwanie banku nie będzie

Konsekwencją omówionego wyroku będzie najpewniej wzmożony napływ nowych spraw frankowych dotyczących kredytów indeksowanych do CHF lub denominowanych w CHF. Jeśli jeszcze zastanawiasz się nad unieważnieniem swojego kredytu denominowanego lub indeksowanego – zapraszam na bloga, z którego dowiesz się m. in. co możesz zyskać po pozwaniu banku lub tego czym kierować się podczas wyboru odpowiedniej kancelarii do sprawy frankowej.

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.