Uchwała dla frankowiczów. Sąd Najwyższy zajmuje stanowisko

​​​Ważny dzień dla frankowiczów. Nareszcie SN zajął głos – jest wyczekiwana uchwała!

25 kwietnia 2024 roku to naprawdę ważna data dla kredytobiorców frankowych. Tego dnia Sąd Najwyższy podjął w stu procentach korzystną dla konsumenta uchwałę – Uchwała dla frankowiczów z dnia 25.04.2024. Pomimo, że jest ona de facto jedynie potwierdzeniem ugruntowanej już linii orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to jest to naprawdę przełom. Dlaczego? Zapraszam do zapoznania się z niniejszym artykułem.

 

Uchwała dla frankowiczów i kręta droga do jej podjęcia 

W dniu 29 stycznia 2021 roku Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego zwróciła się do pełnego składu Izby Cywilnej tego sądu o rozstrzygnięcie szeregu zagadnień prawnych dotyczących skutków stwierdzenia nieuczciwego charakteru warunków odnoszących się do określania kursu waluty obcej zawartych w umowach kredytu denominowanych lub indeksowanych.

Pełny skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego przystąpił do rozpoznania tych zagadnień na posiedzeniu w dniu 2 września 2021 r., w którym uczestniczyło 21 sędziów, z których siedmiu zostało powołanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej w dniu 10 października 2018 r. Sąd Najwyższy podjął wtedy wątpliwość co do możliwości orzekania w sprawie przez tych siedmiu sędziów i z tego względu postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do TSUE z pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi tej kwestii.

 

Postanowienie TSUE z 9 stycznia 2023 roku umożliwia SN dalsze procedowanie

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w postanowieniu z 9 stycznia 2023 roku (sygn. C-658/22) wywołanym pytaniami prejudycjalnymi kwestionującymi możliwość orzekania w sprawie przez sędziów Sądu Najwyższego powołanych na podstawie uchwał Krajowej Rady Sądownictwa zapadłych po 2017 r. uznał zadane pytania za oczywiście niedopuszczalne. Wydanie postanowienia tej treści oznaczało, że Sąd Najwyższy powinien dalej procedować.

 

Uchwała z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie III CZP 25/22

Dnia 25 kwietnia 2024 roku Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Cywilnej podjął uchwałę, w której nareszcie rozstrzygnął zagadnienia prawne dotyczące kredytów powiązanych z walutą obcą, przedstawione przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy otrzymał w przedmiotowej sprawie stanowiska Prokuratora Generalnego, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Finansowego, Komisji Nadzoru Finansowego oraz szeregu innych podmiotów.

 

Brzmienie uchwały pełnego składu SN w sprawie III CZP 25/22

  1. W razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie jest wiążące, w obowiązującym stanie prawnym nie można przyjąć, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów.
  2. W razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego lub denominowanego umowa nie wiąże także w pozostałym zakresie.
  1. Jeżeli w wykonaniu umowy kredytu, która nie wiąże z powodu niedozwolonego charakteru jej postanowień, bank wypłacił kredytobiorcy całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają samodzielne roszczenia o zwrot nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron. 
  1. Jeżeli umowa kredytu nie wiąże z powodu niedozwolonego charakteru jej postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się co do zasady od dnia następującego po dniu, w którym kredytobiorca zakwestionował względem banku związanie postanowieniami umowy. 
  1. Jeżeli umowa kredytu nie wiąże z powodu niedozwolonego charakteru jej postanowień, nie ma podstawy prawnej do żądania przez którąkolwiek ze stron odsetek lub innego wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych w okresie od spełnienia nienależnego świadczenia do chwili popadnięcia w opóźnienie co do zwrotu tego świadczenia.

 

Na podstawie art. 87 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym uchwała ma moc zasady prawnej.”

 

Sąd Najwyższy po stronie frankowiczów – potwierdza tezy stawiane dotychczas przez TSUE

Uchwała dla frankowiczów SN-u potwierdza wyraźnie tezy stawiane dotychczas przez TSUE. Nie oznacza to jednak, że uchwała w sprawie III CZP 25/22 jest zbędna. Wręcz przeciwnie – pomimo, iż w krajowym orzecznictwie dominują orzeczenia zgodne z linią orzeczniczą TSUE, to wciąż nie brakowało wyroków odmiennych. Stąd dla ujednolicenia linii orzeczniczej i przyspieszenia rozpoznawania spraw podjęcie uchwały przez SN uznać należy za konieczne. Jest to bowiem orzeczenie pochodzące nie z zewnątrz, a z naszego rodzimego Sądu Najwyższego. Dodatkowo SN nadając uchwale moc zasady prawnej de facto związał zawartymi w niej rozstrzygnięciami polskie sądy (odstąpienie przez sąd powszechny od takiej uchwały wymaga bowiem naprawdę solidnej argumentacji).

 

Uchwała SN – co oznacza dla frankowiczów?

Orzecznictwo Trybunału i SN-u jest kategoryczne i w całości przychylne kredytobiorcom frankowych. W praktyce oznacza to najpewniej wzmożony napływ nowych spraw frankowych dotyczących kredytów indeksowanych do CHF lub denominowanych w CHF i ostateczne ujednolicenie linii orzeczniczej na korzyść konsumentów.

Jeśli jeszcze zastanawiasz się nad unieważnieniem swojego kredytu denominowanego lub indeksowanego – zapraszam na bloga, z którego dowiesz się m. in. co możesz zyskać po pozwaniu banku lub tego czym kierować się podczas wyboru odpowiedniej kancelarii do sprawy frankowej.

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lexnord/public_html/lexnord.com/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 10
poprzednie
27 marca 2024 r. - wygrana przeciwko Bank BPH S.A. w Gdańsku
następne
Zarzut zatrzymania. TSUE rozprawia się z bankami
KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.