HomeAuthor

Kancelaria Lexnord, Autor w serwisie Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: I C 483/21, SSO Agata Witkowska. Sąd ustalił w sentencji, że Umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny zawarta pomiędzy pozwanym, a powodami jest nieważna i tym samym nie wiąże powodów i zasądził od pozwanego do majątku wspólnego powodów kwotę 409 334,43 zł. (czterysta dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery...

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sygn. akt I ACa 302/21 SSA Elżbieta Karpeta. Sąd oddalił apelację banku od korzystnego dla klienta wyroku Sądy Okręgowego w Katowicach I C 228/20. Tym samym został utrzymany wyrok Sądu I Instancji, w którym Sąd Okręgowy ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF jest nieważna i zasądził od ING Banku...

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: II C 928/20, SSO Anna Bogaczyk-Żyłka. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 604.770,67,-zł (sześćset cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych sześćdziesiąt siedem groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 330.705,36,-zł (trzysta trzydzieści tysięcy siedemset pięć złotych trzydzieści sześć groszy) od dnia 15 października 2020 roku...

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt IC 392/20, SSO Agata Młynarczyk- Śmieja. Sąd ustalił w sentencji, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta pomiędzy EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie a powodami jest nieważna. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów do ich majątku wspólnego kwotę 92.701,36 CHF (dziewięćdziesiąt...

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt I C 725/21, SSO Krzysztof Żyłka. Sąd ustalił w sentencji, że umowa o mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF jest nieważna. Zasądził od pozwanego ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej w Katowicach na rzecz powodów kwoty 284.617,28 zł (dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemnaście złotych dwadzieścia osiem...

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, sygn. akt: I ACa 396/21, SSA Dariusz Janiszewski. Sąd oddalił apelację banku od korzystnego dla klienta wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku ustalającego nieważność umowy zawartej przez powoda z dawnym GE Money Bank. Sąd zmienił wyrok w zakresie części żądania pieniężnego w zakresie terminu wymagalności odsetek. Jednak nie na skutek faktu...

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt I C 385 /20, SSO Agata Młynarczyk- Śmieja. Sąd ustalił w sentencji, że umowa zawarta pomiędzy powodem, a poprzednikiem prawnym pozwanego BRE Bank jest nieważna. Zasądził na rzecz powoda kwoty 69.640,22 PLN oraz 1.758,73 CHF wraz z ustawowymi odsetkami od czerwca 2020 roku. Zasądził na rzecz powoda koszty...

KANCELARIALexnord
Jesteśmy dla Was- w naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią.
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.
POPUP LEXNORD