HomeAuthor

Kancelaria Lexnord, Autor w serwisie Lexnord

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt I ACa 405/20, SSA Marzanna Góral. Sąd zmienił niekorzystny dla  naszych klientów wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie  z dnia  19.06.2020, I C 168/17, SSO Ewa Ligoń-Krawczyk w taki sposób, że zasądził od Banku 112.695,40 PLN wraz z odsetkami z jednoczesnym zastrzeżeniem zapłaty przez Państwa kwoty 180.000,01 PLN. Ponadto,...

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach  I Wydział Cywilny, sygn. akt IC 233/20, Sędzia Agata Młynarczyk – Śmieja. Sąd ustalił w sentencji, że umowa o kredyt hipoteczny numer zawarta w dniu 22 sierpnia 2007r. pomiędzy EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, a powodami jest nieważna oraz ustalił, że umowa...

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach, sygn. akt: I C 702/21,  SSO Katarzyna Sznajder. Sąd ustalił w sentencji, iż umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny denominowanego kursem CHF z 2008 roku jest nieważna i tym samym nie wiąże powodów.  Jednocześnie Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę 250.443,88 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 25...

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: I C 399/21,  SSO Katarzyna Zadora. Sąd ustalił w sentencju, iż umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny denominowanego kursem CHF z 2004 r., jest nieważna i tym samym nie wiąże powódki, zasądził na rzecz do powódki kwoty 105.340,76 PLN oraz 29.045,83 CHF wraz z odsetkami od dnia doręczenia...

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny, sygn. akt: I ACa 667/21, SSA Elżbieta Karpeta. Sąd Apelacyjny podtrzymał w całości Wyrok Sąd Okręgowego w Katowicach z dnia 10 maja 2021 r. sygn. akt: I C 177/21, w którym ustalono, że zawarta w 2007 r. umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny jest nieważna, zasądził od...

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: II C 147/22 SSO Joanna Głogowska. Sąd ustalił w sentencji, że  umowa kredytu z 2008 roku zawarta przez powodów z dawnym Polbankiem (obecnie Raiffeisen Bank International AG. )  jest nieważna oraz zasądził na ich rzecz zwrot wszystkich kwot uiszczonych + wraz z odsetkami, a także zwrot kosztów procesu.

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach sygn. akt: ACa 714/20 SSA Lucyna Morys – Magiera. Sąd oddalił apelację banku przez co utrzymał się wyrok I Instancji ustalający nieważność umowy kredytu z 2008 roku zawartej z dawnym Kredyt Bankiem (obecnie Santander Bank Polska) oraz zasądzający zwrot wszystkich kwot uiszczonych przez Kredytobiorcę wraz z odsetkami, a także zwrot...

KANCELARIALexnord
Jesteśmy dla Was- w naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią.
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.
POPUP LEXNORD