HomeAuthor

Kancelaria Lexnord, Autor w serwisie Lexnord

https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2021/06/bezumowne-korzystanie-z-kapitalu-kredytu-1280x640.png

 Prawo do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału kredytu. Czy wyrok TSUE C- 19/20  z 29 kwietnia 2021 roku  zawiódł oczekiwania frankowiczów?  Bezumowne korzystanie z kapitału kredytu.  Kilka dni przed ogłoszeniem wyroku TSUE w sprawie C- 19/20 Internet „wrzał”,  że  spodziewane orzeczenie da polskiemu Sadowi Najwyższemu i prawu krajowemu bezpośrednią odpowiedź na pytanie – czy...

Wyrok  Sądu Okręgowego w Katowicach,  sygn. akt: II C 345/20, SSO Bogusława Kubica. Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa kredytu hipotecznego jest nieważna. Zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów kwotę kwoty 3.188,51 PLN oraz 97.893,58 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów procesu.

Wyrok Sadu Okręgowego w Gliwicach, sygn. akt: I C 397/20, SSO Wojciech Hajduk. Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta pomiędzy EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce w Warszawie a powodami jest nieważna. Zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Wiedniu Oddział w Polsce z...

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: II C 158/19, SSO Anna Bogaczyk- Żyłka. Sąd w sentencji ustalił, że umowa kredytu zawarta pomiędzy stronami jest  nieważna. Zasądził od  pozwanej  na  rzecz powodów  kwotę  45 480,16 złotych oraz 29  326,11 CHF wraz ustawowymi odsetkami  za opóźnienie  od   lutego 2019 roku  do  dnia  zapłaty oraz zasądził od...

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: IC 808/19, SSO Aneta Wolska.  Po rozpoznaniu na posiedzenie niejawnym w dniu 14 maja 2021 roku. Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa kredytu zawarta pomiędzy stronami jest nieważna. Zasądził od  pozwanej  na  rzecz powodów  kwotę  820 złotych z ustawowymi odsetkami  za opóźnienie  od  12 listopada 2019 r ...

KANCELARIALexnord
Jesteśmy dla Was- w naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią.
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.
POPUP LEXNORD